ÁOK – Orvosi Vegytani Intézet

Az Orvosi Vegytani Intézet kutatási tevékenységét a molekuláris biológia, a biokémia, a sejtbiológia és a farmakológia területén fejti ki. Munkacsoportjaik kutatásainak fókuszában a jelátviteli folyamatok (fehérje kinázok és foszfoprotein foszfatázok) és az oxidatív stressz hatásainak (ezen belül főleg az ADP-riboziláció biológiai szerepének) tanulmányozása áll.


A Kémia Koordinációs Intézet az Orvosi Vegytani Intézet alábbi kutatócsoportjainak munkáját támogatja.

  1. MTA-DE Lendület Sejtmetabolizmus kutatócsoport
  2. Proteaszóma és mitokondriális dinamika kutatócsoport
  3. ADP-ribozilációs kutatócsoport
  4. ADP-ribozilációs kutatócsoport: Izomadaptációs munkacsoport
  5. Jelátvitel az endotéliumban kutatócsoport
  6. Protein foszfatázok és molekuláris kölcsönhatások kutatócsoport
  7. Bélkontraktilitás kutatócsoport (Intestinal Motility group)
  8. Fehérje defoszforilációs munkacsoport

Bővebb információ: 
https://chemistry.unideb.hu/munkacsoportok
https://chemistry.unideb.hu/muszerpark
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 12. 08:41