Igazgatói köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Kémia Koordinációs Intézet weblapján!

a


A kémia multidiszciplináris, több tudományterületet, tudományágat érintő és összekötő jellege szolgált a Kémia Koordinációs Intézet létrehozásának egyik alapgondolataként. Intézetünk 2022. augusztus 1-én kezdte meg működését, mint a Debreceni Egyetem egyik oktatást-kutatást kiszolgáló, szolgáltató és igazgatási szervezeti egysége. Elsődleges feladatunk, hogy az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), a Természettudományi és Technológiai Kar (TTK), a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK), valamint a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) kémiai tudományok területén kutató és oktató egységeinek munkáját támogassuk és összehangoljuk.


Célunk az Egyetem ezen négy karán működő kémiai tudományok és határterületeik stratégiai célok érdekében való, egyetemi szintű, horizontális összefogása, munkájuk koordinációja, különös tekintettel a tudományos kutatási és publikációs célokra, valamint a tantervi célokhoz és szintekhez igazított oktatás egyeztetésére. Jelenleg 38 kutatócsoport munkáját segítjük. Az Intézet munkája a fentebb említett, négy karral fonódik össze szorosan, tekintettel arra, hogy ezeken a karokon hangsúlyosak a kémiai témájú kutatások, valamint a többi karon (pl. FOK, MK) ezen karok oktatói oktatnak át kémiai tárgyakat. 


A Kémia Koordinációs Intézetet megbízott igazgató irányítja, akinek munkáját tanácsadó testületként támogatja az érintett karok és intézetek vezetőiből álló, Koordinációs Tanács. A honlap Intézetünk működésének átláthatóságát hivatott könnyíteni; valamint rendeltetése, hogy áttekinthető és világos képet nyújtson a Debreceni Egyetemen működő, kémia kutatási-oktatási tevékenységről, együttműködésekről és együttműködési lehetőségekről. A Koordinációs Tanács széles körű programot dolgozott ki, melyben – többek között – szerepet kap az oktatás, az oktatásfejlesztés szinergikus erősítése, az átoktatási tevékenységek kiterjesztése, a kutatási tevékenység támogatása, a tudományos együttműködések létesítése és továbbfejlesztése, közös oktatási és tudományos programok szervezése, nemzetközi és hazai, kutatási-fejlesztési és innovációs pályázati források felkutatása.

Az Intézet vezetése részt vett a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány támogatásával meghirdetett, Kiválósági PhD Ösztöndíj alapítására vonatkozó javaslat kidolgozásában.
Együttműködünk a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatával (DEHÖK), valamint közvetlenül a négy kari HÖK képviselőivel is.

 

Bízom benne, hogy mind az Intézet működésével, mind a honlap üzemeltetésével hatékony segítséget nyújtunk az érdeklődők és partnereink számára is!

Prof. Dr. Nagy Péter
mb. igazgató


Kémia Koordinációs Intézet
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 08. 13:19