Vezető

Prof. Dr. Nagy Péter a Debreceni Egyetem Kémia Koordinációs Intézetének megbízott igazgatója, valamint a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testületének elnöke.

a

Vegyészként végzett a Debreceni Egyetemen, és részben itt, részben pedig Svédországban, a Stockholmi Királyi Technológiai Intézetben szerezte meg a doktori címét. Posztdoktori tudományos ösztöndíjakkal az egyesült államokbeli Oklahomai Egyetemen, valamint az új-zélandi Otago Egyetemen dolgozott. Időközben vendégkutató volt a Washington Egyetemen (Seattle) és az ETH-n (Zürich).

Jelenleg az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatója, valamint a Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály vezetője. Egyetemi tanár a Debreceni Egyetemen és az Állatorvostudományi Egyetemen.

A tudományterületén 6 folyóirat szerkesztője (pl. Journal of Biological Chemistry, British Journal of Pharmacology, Molecular Oncology vagy Antioxidants and Redox Signaling). Tudományos munkásságának eredményeit olyan jelentős nemzetközi folyóiratokban publikálja, mint a PNAS, Science Advances, Nature Chemical Biology.

Országos és nemzetközi konzorciális kutatási projekteket vezetett, illetve vezet jelenleg is, mint a Nemzeti Tumorbiológiai Laboratórium, a Redox Tumorbiológiai Tématerületi Kiválósági Program (vezető kutató). A „Horizon Europe” Onkológiai Misszió UNCAN programjának munkacsoport-vezetője.

 

Számos tudományos elismerése van, köztük a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Marie Curie Reintegration Fellow, Bolyai Plakett.

Kutatási érdeklődés

Fő kutatási érdeklődése a sejten belüli jelátviteli folyamatok reaktív oxigén- és kénvegyületekkel történő szabályozására összpontosul a tumorprogresszióval kapcsolatosan, új gyógyszerek és biomarkerek fejlesztése céljából. A kénhidrogén kis jelátviteli molekula biológiai funkcióinak és a cisztein oldalláncok perszulfidációjának mint a fehérjék funkcióit vezérlő és védő poszttranszlációs módosulatok tématerületeinek egyik úttörője.

Testületi és bizottsági tagság

Választott rendes tagja az Európai Rákkutatási Akadémiának, Magyarország delegáltja a WHO Nemzetközi Rákkutató Szervezet IARC Tudományos Tanácsában, az OECI (Európai Onkológiai Intézetek Szervezete) Akkreditációs Testületében igazgatósági tag, valamint az EURACAN vezetőségi testületének tagja.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 08. 12:52