Gyógyszerésztudományi Kar

A Debreceni Egyetemen 1996-ban indult el az első évfolyam oktatása a gyógyszerészképzés területén. 2001-ben létrehozták a Gyógyszerésztudományi Intézetet, ezt követően, 2003-tól a Gyógyszerésztudományi Kar önálló szervezeti egységként működik.

A Karon osztatlan, 5 éves mesterképzés formájában folyik a gyógyszerészképzés, a hallgatók – végzésük után – foglalkozásdoktori címet kapnak. A graduális képzés osztatlan, nappali, állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges formában történik. Az angol nyelvű képzést 2004-ben indították el.

A Kar oktatói átoktatnak a biomérnök, biotechnológus (BSc, MSc) szakokon, valamint speciális gyakorlatokat tartanak az ÁOK ODLA és OKLA képzéseiben.

Szakképzésen túl, gyógyszerész kötelező szintentartó és szabadon választható továbbképzéseket, valamint szakasszisztens képzést, továbbképzést is szerveznek.

A vezetés prioritásnak tekinti az oktatásfejlesztést és a (tovább)képzési lehetőségek körének folyamatos bővítését.


A szakképzései a következők:

Szakirányok  Szakképesítés megnevezése
1. Gyógyszerellátási szakgyógyászat Gyógyszertár üzemeltetés-vezetés
Gyógyszerészi gondozás
Farmakológia, farmakoterápia
2. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet  Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet
3. Ipari szakgyógyszerészet Radiogyógyszerészet


Céljuk, hogy elősegítsék a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását (DETEP, TDK, OTDK, Sántha Kálmán Szakkollégium) és tudatosan szervezik a tudományos utánpótlás-nevelést. 


További oktatási információk: 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 14. 11:14