Természettudományi és Technológiai Kar – Kémiai Intézet

A Debreceni Egyetem Kémiai Intézete a Természettudományi és Technológiai Kar legnagyobb oktatási-kutatási egysége.
 

Az Intézet jelenleg 4 intézeti tanszékből (Alkalmazott Kémiai Tanszék, Fizikai Kémiai Tanszék, Szerves Kémiai Tanszék, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék), két kihelyezett tanszékből (Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék, Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett Tanszék), valamint Szakmódszertani Csoportból áll.
 

Az Intézet oktatási tevékenységének középpontjában vegyészek és vegyészmérnökök, illetve kémia szakos tanárok képzése áll: az előbbi két területen alap- és mesterképzés folyik, míg a tanárképzés osztatlan. A kémia BSc, a vegyészmérnöki BSc, a vegyész MSc és a vegyészmérnök szakok oktatása a magyar mellett, angol nyelven is folyik. A képzések személyi és infrastrukturális feltételeivel - kiemelve jól felszerelt laborjait – rendelkezik az Intézet, így az oktatás során, utóbbiak által biztosított lehetőségeket a hallgatókkal maximálisan kihasználják.
 

Aktívan támogatják a tehetséges hallgatók munkáját, a tudományos diákköri munkának nagy hagyományai vannak az Intézetben.
 

Ezen túl az Intézet hangsúlyosan jelen van a TTK és az Egyetem más karainak képzéseiben is, hozzájárulva évente mintegy 900 hallgató tanulmányaihoz.
 

Átoktatás folyik magyar és angol nyelven a biomérnöki BSc és gyógyszerész szakokon, illetve magyar nyelven a biotechnológus BSc, biológia BSc, fizika BSc, földtudományi BSc, földrajz BSc, biomérnök MSc, OLKDA BSc, klinikai laboratóriumi kutató MSc és a molekuláris biológus MSc szakokon.
 

A Kémiai Doktori Iskolában a legkiválóbb hallgatók doktori (PhD) képzése történik részben kurzusokon, de főképp önállóan végzett kutatómunkán keresztül, aminek négy doktori program ad keretet. Reakciókinetika és katalízis, Koordinációs és analitikai kémia, Makromolekuláris és felületi kémia, Szénhidrátok kémiája és kémiai biológiája képzési programokba várják a modern kémiai kutatások iránt érdeklődő hallgatókat. A Doktori Iskola által felvállalt és meghirdetett képzési és tudományos programok mindegyike jelentős és nemzetközileg is számontartott kutatások eredményeire épül.
 

A hallgatók - bekapcsolódva a hazai és nemzetközi együttműködések keretében történő kutatásokba - lehetőséget kapnak arra is, hogy a kémiai ismereteken túlmenően a kémiához szorosan kapcsolódó tudományterületeken – mint a biokémia, molekuláris biológia, gyógyszerészi és orvosi kémia – elsajátítsák, illetve elmélyítsék a sikeres inter- és multidiszciplináris kutatásokhoz szükséges alapismereteket.
 

Kémiai Intézet 2017-ben korszerűsített műszerparkjában rendelkezésre állnak a modern analitikai, szerkezeti és kinetikai vizsgálatokhoz ma már nélkülözhetetlen mérőberendezések.

 

További oktatási információk:

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 14. 11:17