Általános Orvostudományi Kar - Orvosi Vegytani Intézet

Az Általános Orvostudományi Kar a Debreceni Egyetem legnagyobb egysége, ahol az orvostudományokhoz kapcsolódó oktatás és kutatás valamennyi profilját magas színvonalon művelik. Magyar és angol nyelven graduális és posztgraduális oktatás, valamint tudományos kutatómunka folyik. 


Az oktatásban a hallgatókat és az oktatókat arra készítik fel, hogy olyan magas fokú szakmai tudást, igényességet és problémamegoldó készséget sajátítsanak el, melyekre a szakorvosképzés és az önálló orvosi tevékenység alapjai biztonsággal építhetők. E mellett rendelkezzenek a társadalom különböző területein jelentkező, változó egészségügyi igények megértésének és kezelésének készségével.


A közösség szolgálatában, meghatározó szerep betöltésére törekszenek a régió és az ország egészségpolitikájának alakításában. Céljuk megfelelni az orvos és felsőfokú képzettségű egészségügyi szakember utánpótlás regionális igényeinek.


Az ÁOK Kémia Koordinációs Intézethez kapcsolódó Orvosi Vegytani Intézete jelentős magyar és angol nyelvű oktatási-átoktatási tevékenységet végez.

 

a 4

Az Intézet az oktatási anyagok fejlesztésében is részt vesz, Bioszervetlen kémia címmel 2020-ban e-könyvet adtak ki, magyar és angol nyelven (Bioinorganic chemistry).


Nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, ennek legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység. Az Intézet ösztönzi a tehetséges hallgatókat a TDK-n való részvételre, akik rendszerint kiemelkedő eredményekkel szerepelnek a konferenciákon. 

Jelenleg 4 hallgatójuk a Nemzeti Tudósképző Akadémia programjában vesz részt.

 

További oktatási információk:

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 14. 11:29